ZŠ a MŠ DOMAŽELICE, okres Přerov, příspěvková organizace

Domaželice 13
751 15

Ředitel mobil: 605 271 936
Škola: 587 407 765, 581 711 748
Školní družina mobil: 778 140 868
Mateřská škola: 587 407 766

pavelkarabina@zsamsdomazelice.cz

Aktuality

 Zde najdete seznam žáků přijatých do 1. ročníku 2023/2024 v ZŠ a MŠ Domaželice.

Co nás čeká....

29.03.2023 13:21
3. dubna - Zápis dětí do 1. ročníku 5. dubna - Vynášení Moreny 26. dubna - Kino Hvězda Přerov - beseda  

GDPR

ZŠ a MŠ Domaželice zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze zákonem stanoveným způsobem.

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu
a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Správce osobních údajů: ZŠ a MŠ Domaželice

sídlo: Domaželice 13, 751 15 Domaželice, telefon: 587 407 765 

e-mail: pavelkarabina@zsamsdomazelice.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:Amones plus