O NÁS

Jsme malá, moderní, vesnická škola sdružující mateřskou školu a základní školu

 s 1. -  5. ročníkem. 

Naší výhodou jsou malé kolektivy dětí, kterým se můžeme individuálně věnovat v prostředí

rodinného typu, které je k dětem velmi přátelské a umožňuje jim získat tolik potřebné 

základy pro další vzdělávání.

Od 6,45 do 7,30 je zajištěn ranní provoz školní družiny, po vyučování začíná provoz v 11,30

a končí v 15,30. 

Provoz mateřské školy probíhá od 6,30 do 16,00.

Škola disponuje školní výdejnou stravy, která je k nám dovážena ze školní jídelny v MŠ Líšná.

Škola zajišťuje širokou nabídku kroužků, většina z nich je pro děti zdarma.

CO VÁM NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ:

- přátelskou a harmonickou školu, kam se vaše děti budou rády vracet

- plně aprobovaný a velmi zkušený učitelský sbor, který na naší škole pracuje již řadu let

- snažíme se dětem předávat nejen vědomosti a dovednosti, ale i morální hodnoty

- výuku v malých třídních kolektivech, úzkou vazbu mezi žákem a učitelem

- individuální přístup ke každému dítěti, ať už je to dítě nadané či s handicapem

- férovou školu k dětem i rodičům

- výuku anglického jazyka již od 2. ročníku v rámci školní družiny

- moderní výukové trendy, využití multimédií, projektovou výuku

- dobře vybavené třídy s dataprojektory, tablety a notebooky

- k odpočinku žáků máme k dispozici koberce či sedací vaky

- elektronickou žákovskou knížku v systému Bakaláři

- kulturní a společenské akce pro děti i rodiče

- doučování pro děti ohrožené školním neúspěchem

- široké spektrum zájmových kroužků

- každoroční pětidenní školu v přírodě

- bezplatný plavecký výcvik od 1. do 5. ročníku

- poskytujeme zdarma všem dětem veškeré učební materiály 

  (učebnice, pracovní sešity, pracovní listy)

- přípravu nadaných žáků na studium osmiletého gymnázia, v posledních letech úspěšně 

  složilo zkoušky 80%  našich žáků, kteří si podali přihlášku

- neustále zlepšujeme podmínky pro vzdělávání v naší škole, účastníme se projektů EU

- dobrou dopravní dostupnost, zastávka autobusu je hned u školy, z Přerova k nám 

  dojedete za 10 minut

 

Naše škola přijímá žáky v průběhu celého školního roku.

Neváhejte a kontaktujte nás!

 

 
 
MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLA  A JEJÍ VÝHODY:
Mnoho rodičů si pokládá otázku, zda je málotřídní škola v porovnání 
s klasickou základní školou schopna jejich dítěti zajistit dostatečné a kvalitní vzdělání.
 
Způsob výuky na málotřídní škole se skutečně liší od běžné základní školy, 
kde jsou třídy mnohem početnější. V málotřídní škole je kladen velký důraz 
na odlišný způsob výuky než jaký známe z klasické základní školy.
 
V první řadě jde o formu skupinového vyučování a samostatnou práci. Žáci 
se učí samostatně pracovat, analyzovat problém a vhodně rozvrhnout práci. 
Nižší počet žáků v každém ročníku umožňuje okamžité získávání zpětné vazby 
od učitele a informaci o zvládnutí učiva.
 
Vztahy ve škole jsou téměř rodinné a jak víme, v rodině se dítě učí nejlépe.
 
Málotřídní škola v našem pojetí je moderní vzdělávací instituce, která nabízí 
kvalitní a plnohodnotné vzdělání pro všechny děti.

 

Aktuality

Akce

Nejbližší plánované akce: 20. 5. - výlet 5. ročníku do Prahy 7. 6. - písničkový program v kině Hvězda Přerov
Celý článek

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ Domaželice na školní rok 2022/2023: V Domaželicích dne 7. 4. 2022   Seznam uchazečů přijatých ke vzdělávání na Základní škole a mateřské škole Domaželice, okres Přerov, příspěvková...
Celý článek