ZŠ a MŠ DOMAŽELICE, okres Přerov, příspěvková organizace

Domaželice 13
751 15

Ředitel mobil: 605 271 936
Škola: 587 407 765, 581 711 748
Školní družina mobil: 778 140 868
Mateřská škola: 587 407 766

pavelkarabina@zsamsdomazelice.cz

Aktuality

 Zde najdete seznam žáků přijatých do 1. ročníku 2023/2024 v ZŠ a MŠ Domaželice.

Co nás čeká....

29.03.2023 13:21
3. dubna - Zápis dětí do 1. ročníku 5. dubna - Vynášení Moreny 26. dubna - Kino Hvězda Přerov - beseda  

O NÁS

Jsme malá, moderní, vesnická škola sdružující mateřskou školu a základní školu

 s 1. -  5. ročníkem. 

Naší výhodou jsou malé kolektivy dětí, kterým se můžeme individuálně věnovat v prostředí

rodinného typu, které je k dětem velmi přátelské a umožňuje jim získat tolik potřebné 

základy pro další vzdělávání.

Od 6,30 do 7,30 je zajištěn ranní provoz školní družiny, po vyučování začíná provoz v 11,30

a končí v 16,00 hodin.

Provoz mateřské školy probíhá od 6,30 do 16,00.

Škola disponuje školní výdejnou stravy, která je k nám dovážena ze školní jídelny v MŠ Líšná.

Škola zajišťuje širokou nabídku kroužků, většina z nich je pro děti zdarma.

CO VÁM NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ:

- přátelskou a harmonickou školu, kam se vaše děti budou rády vracet

- plně aprobovaný a velmi zkušený učitelský sbor, který na naší škole pracuje již řadu let

- dětem pomáhají asistenti pedagoga

- snažíme se dětem předávat nejen vědomosti a dovednosti, ale i morální hodnoty

- výuku v malých třídních kolektivech, úzkou vazbu mezi žákem a učitelem

- individuální přístup ke každému dítěti, ať už je to dítě nadané či s handicapem

- férovou školu k dětem i rodičům

- výuku anglického jazyka již od 2. ročníku v rámci školní družiny

- moderní výukové trendy, využití multimédií, projektovou výuku

- dobře vybavené třídy s dataprojektory, tablety a notebooky

- k odpočinku žáků máme k dispozici koberce či sedací vaky

- elektronickou žákovskou knížku v systému Bakaláři

- kulturní a společenské akce pro děti i rodiče

- doučování pro děti ohrožené školním neúspěchem

- široké spektrum zájmových kroužků

- každoroční pětidenní školu v přírodě

- bezplatný plavecký výcvik od 1. do 5. ročníku

- poskytujeme zdarma všem dětem veškeré učební materiály 

  (učebnice, pracovní sešity, pracovní listy)

- přípravu nadaných žáků na studium osmiletého gymnázia, v posledních letech úspěšně 

  složilo zkoušky 80%  našich žáků, kteří si podali přihlášku

- neustále zlepšujeme podmínky pro vzdělávání v naší škole, účastníme se projektů EU

- dobrou dopravní dostupnost, zastávka autobusu je hned u školy, z Přerova k nám 

  dojedete za 10 minut

 

Naše škola přijímá žáky v průběhu celého školního roku.

Neváhejte a kontaktujte nás!

 

MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLA  A JEJÍ VÝHODY:

Mnoho rodičů si pokládá otázku, zda je málotřídní škola v porovnání 

s klasickou základní školou schopna jejich dítěti zajistit dostatečné a kvalitní vzdělání.

 

Způsob výuky na málotřídní škole se skutečně liší od běžné základní školy, 

kde jsou třídy mnohem početnější. V málotřídní škole je kladen velký důraz 

na odlišný způsob výuky než jaký známe z klasické základní školy.

 

V první řadě jde o formu skupinového vyučování a samostatnou práci. Žáci 

se učí samostatně pracovat, analyzovat problém a vhodně rozvrhnout práci. 

Nižší počet žáků v každém ročníku umožňuje okamžité získávání zpětné vazby 

od učitele a informaci o zvládnutí učiva.

 

Vztahy ve škole jsou téměř rodinné a jak víme, v rodině se dítě učí nejlépe.

 

Málotřídní škola v našem pojetí je moderní vzdělávací instituce, která nabízí 

kvalitní a plnohodnotné vzdělání pro všechny děti.