O NÁS

Jsme malá vesnická škola sdružující mateřskou školu a základní školu s 1. - 5. ročníkem. 

Naší výhodou jsou malé kolektivy dětí, kterým se můžeme individuálně věnovat v prostředí rodinného typu, které je k dětem velmi přátelské a umožňuje jim získat a dobře si osvojit tolik potřebné základy pro další vzdělávání.

Od 6,45 do 7,30 je zajištěn ranní provoz školní družiny, po vyučování začíná provoz v 11,25 a končí v 15,30. 

Provoz mateřské školy probíhá od 7,30 do 15,30, přičemž již od 6,45 do 7,30 je přítomen pedagogický dohled, takže je možno děti ve škole umístit.

Škola disponuje školní výdejnou stravy, která je k nám dovážena ze školní jídelny v MŠ Líšná.

Škola zajišťuje širokou nabídku kroužků ve spolupráci se Střediskem volného času Atlas a Bios v Přerově.