Projekty Evropské unie

V současné době realizuje naše základní škola projekt, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím vzdělávání, formou volnočasových aktivit vést žáky k rozvoji klíčových aktivit a podpoření žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování v hlavních předmětech.

číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007172

Název projektu Základní škola a mateřská škola Domaželice