1. ročník

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

7,45 – 8, 30

8,40 – 9, 25

9,45 – 10, 30

10, 40 – 11, 25

10, 50 -  11, 35

11,35 – 12, 20

pondělí

ČJ

M

ČJ

TV

 

úterý

ČJ

PRV

M

ČJ

středa

ČJ

M

ČJ

HV

 

čtvrtek

ČJ

PRV

ČJ

TV

 

pátek

AJ v rámci ŠD

M

VV

ČJ

 

 

 

 

2. ročník

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

7,45 – 8, 30

8,40 – 9, 25

9,45 – 10, 30

10, 40 – 11, 25

10, 50 -  11, 35

11,35 – 12, 20

11,45 - 12,30

pondělí

ČJ - čtení, psaní

M

ČJ - mluvnice

TV

 

úterý

ČJ - čtení, psaní

PRV

M

ČJ -  mluvnice

středa

ČJ -  mluvnice

M

ČJ -  mluvnice

HV

 

čtvrtek

ČJ -  čtení, psaní

PRV

ČJ -  mluvnice

TV

M - geometrie

pátek

AJ v rámci ŠD

M

VV

ČJ -  mluvnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ročník

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

7,45 – 8, 30

8,40 – 9, 25

9,45 – 10, 30

10, 40 – 11, 25

10, 50 -  11, 35

11,35 – 12, 20

11,45 – 12, 30

12, 30 – 13, 15

12, 40 – 13, 25

pondělí

ČJ - čtení, psaní

M

AJ

TV

ČJ -  mluvnice

PRV

úterý

ČJ - čtení, psaní

PRV

M

oběd

ČJ -  mluvnice

středa

ČJ -  mluvnice

AJ

ČJ -  mluvnice

HV

M

 

čtvrtek

ČJ - čtení, psaní

PRV

ČJ -  mluvnice

TV

M - geometrie

 

pátek

M

AJ

VV

oběd

ČJ -  mluvnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ročník

 

 

5. ročník