Sběr starého papíru

Vážení rodiče.
Sběr starého papíru pokračuje i v letošním školním roce, a to každé první pondělí 
v daném měsíci od 7 do 8 hodin. Začínáme mimořádně v pondělí 9. září 2019.
 
Máte možnost odevzdat sběr i v provozovnách firmy SBĚRNÉ SUROVINY
TOMEČEK v Přerově (ulice Kojetínská či Generála Štefánika).
Zde Vám vydají doklad o převzetí sběru pro ZŠ Domaželice, který pak
odevzdáte ve škole.
Výtěžek bude využit na úhradu školních akcí, odměn pro žáky, dopravné atd.
Děkujeme Vám za ochotu a spolupráci.
 

Aktuální termín sběru:

 
Sběr vršků od PET lahví probíhá celoročně. 

Vršky je možno odevzdat do krabice ve vestibulu školy.

 

Děkujeme za pomoc handicapovaným dětem.