Sběr starého papíru

Vážení rodiče.
Sběr starého papíru pokračuje i v letošním školním roce, a to každé první pondělí 
v daném měsíci od 7 do 8 hodin. Začínáme v pondělí 10. září 2018.
Nově zavádíme možnost odevzdat sběr v provozovnách firmy SBĚRNÉ SUROVINY
TOMEČEK v Přerově (ulice Kojetínská či Generála Štefánika).
Zde Vám vydají doklad o převzetí sběru pro ZŠ Domaželice, který pak
odevzdáte ve škole.
Výtěžek bude využit na úhradu školních akcí, odměn pro žáky, dopravné atd.
Děkujeme Vám za ochotu a spolupráci.

 

Aktuální termín sběru: 3. června 2019 (poslední sběr v tomto školním roce)

 
Sběr vršků od PET lahví probíhá celoročně. Vršky je možno odevzdat do krabice ve vestibulu školy.
 
Děkujeme za pomoc handicapovaným dětem.