Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K našim hlavním cílům patří podpora aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy, podpora primární prevence a kvalitní péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Koncepce poradenských služeb ve škole vychází z vyhlášky MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., vyhlášky č. 103/2014 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb.
 
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ V NAŠÍ ŠKOLE JE TVOŘENO:
 
speciálním pedagogem pro ZŠ - Mgr. Pavel Karabina
speciálním pedagogem pro MŠ - Bc. Yvona Pírková
metodikem primární prevence - Mgr. Dalibor Koutný
 
Konzultace s těmito pracovníky jsou možné kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.

Aktuality