ZŠ a MŠ DOMAŽELICE, okres Přerov, příspěvková organizace

Domaželice 13
751 15

Ředitel mobil: 605 271 936
Škola: 587 407 765, 581 711 748
Školní družina mobil: 778 140 868
Mateřská škola: 587 407 766

pavelkarabina@zsamsdomazelice.cz

Aktuality

 Zde najdete seznam žáků přijatých do 1. ročníku 2023/2024 v ZŠ a MŠ Domaželice.

Co nás čeká....

29.03.2023 13:21
3. dubna - Zápis dětí do 1. ročníku 5. dubna - Vynášení Moreny 26. dubna - Kino Hvězda Přerov - beseda  

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K našim hlavním cílům patří podpora aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy, podpora primární prevence a kvalitní péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Koncepce poradenských služeb ve škole vychází z vyhlášky MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., vyhlášky č. 103/2014 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb.
 
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ V NAŠÍ ŠKOLE JE TVOŘENO:
 
speciálním pedagogem pro ZŠ - Mgr. Pavel Karabina
speciálním pedagogem pro MŠ - Bc. Yvona Pírková
metodikem primární prevence - Mgr. Dalibor Koutný
 
Konzultace s těmito pracovníky jsou možné kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.
 
NOVĚ NABÍZÍMETAKÉ PORADENSKÉ SLUŽBY ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA - Mgr. Marie Plánkové
 
Paní psycholožka bude naši školu navštěvovat pravidelně každé úterý.