Školní výdejna

 

Pokyny pro přihlašování, odhlašování a odběr obědů pro nemocné žáky ve školní výdejně stravy ZŠ a MŠ Domaželice

 

Naše školní výdejna odebírá jídla ze školní jídelny v MŠ Líšná a zajištuje jejich ohřev a výdej. Pravidla pro přihlašování a odhlašování obědů a platby za ně se řídí vnitřními pokyny MŠ Líšná. Jejich výtah je uveden níže:

Informace školní jídelny v MŠ Líšná pro školní rok 2018/2019:

Od září 2012 dochází ke změně úhrady stravného. Stravné bude vybíráno formou inkasa předem na následující měsíc a to ke 22. dni v měsíci.

Přihlášení strávníci obdrží formulář „Souhlas s platbou inkasem“, který po vyplnění a potvrzení svým bankovním ústavem, vrátí vedoucí školní jídelny.

Stravné za měsíc září bude provedeno ještě v hotovosti na počátku měsíce. Platba za měsíc říjen a následující měsíce školního roku už budou realizovány formou inkasa (vždy ke 22. dni v měsíci).

Každý strávník obdrží evidenční číslo strávníka. Toto číslo generuje automaticky počítačový program. Informaci o něm vám podá vedoucí školní jídelny. Pokud si stáhnete formulář „Souhlas s platbou inkasem“ na webu, je nutné si zatelefonovat do MŠ a zjistit si evidenční číslo, které je současně i variabilním symbolem pro bezhotovostní inkasní platby jak pro stravné tak i pro školné a dopravné.

Odhlášky stravy:

Jelikož jsou nově všechny děti od srpna zavedeny v počítačovém programu, který naprosto přesně respektuje vyhlášku č. 107/2005 Sb. o školním stravování, nebude již možné odhlašovat děti v daný den. Pokud budete chtít své dítě odhlásit, bude nutno tuto informaci sdělit školní jídelně den předem a to do 14. 00 hodin. Pokud dítě náhle onemocní a vy jste nemohli den dopředu dítě odhlásit, považuje se tento den za pobyt dítěte v MŠ nebo ZŠ - tudíž má nárok na odebrání stravy (můžete si ji vyzvednout ve školní jídelně). Pokud Vaše dítě písemně (prokazatelně) neodhlásíte, bude vedeno jako přítomno v MŠ nebo ZŠ a strava se mu dále započítává. I kdyby jste zapomněli odhlášku zaslat a pošlete ji ráno v daný den-již nebude možno dítě odhlásit-programový systém akci nepovolí.

Odhlášky posílejte elektronicky na mail sk.jidelna.lisna@seznam.cz,

telefonicky na pevnou linku kuchyně 581 711 087.

Bezhotovostní platby stravného je možno provádět na účet ŠJ 35-1885142309 / 0800.

VS ani SS neuvádějte, do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte a druh platby

(např. Jan Novák, stravné říjen 2018).

Řád školní výdejny