Zahajovací třídní schůzky se konají v úterý 10. září 2019 v 15, 30 hodin.