Zájmové kroužky 2019/2020:

 

Kroužky.docx (15,3 kB)

 

Platby zájmových kroužků, které jsou vedeny pracovníky organizace Atlas a Bios proveďte na tento účet:

Číslo účtu je 6033831/0100.                                Atlas a Bios Přerovwww.svcatlas-bios.cz/

Do textu napište jméno dítěte a název kroužku – nutné pro identifikaci platby.

Kroužky uhraďte do konce října 2019.