Zájmové kroužky 2018/2019

 

 

Nabídka kroužků 2018-2019.docx  

Platby zájmových kroužků proveďte na tento účet:

Atlas a Bios Přerovwww.svcatlas-bios.cz/

    

Číslo účtu je 6033831/0100.

Do textu napište jméno dítěte a název kroužku – nutné pro identifikaci platby.

Kroužky uhraďte do konce října 2018.

Cena je 250,- Kč nebo 400,- Kč na školní rok.