Zaměstnanci školy

 

  Školní rok 2021/2022

 

  ředitel školy: Mgr. Pavel Karabina                        

  zástupkyně: Mgr. Kateřina Padalíková   

                     

   třídní učitelé: Mgr. Kateřina Padalíková - 1. a 2. ročník

                           Mgr. Lenka Světlíková - 3. ročník

                           Mgr. Dalibor Koutný - 4. a 5. ročník

 

    vychovatelka ŠD: Mgr. Lenka Světlíková

 

    učitelky MŠ: Jitka Škáchová, Bc. Yvona Pírková

 

    asistenti pedagoga: Pavla Nováková

                                       Zuzana Nelešovská

                                      

    školnice: Zdeňka Pumprlová