Zaměstnanci školy

   Školní rok 2018/2019

    ředitel školy: Mgr. Pavel Karabina
     stat. zástupkyně: Mgr. Kateřina Padalíková
 
     sekretářka: Marie Ševčíková
     Pokladní hodiny pro hotovostní platby: lichý týden : úterý a čtvrtek od 6, 30 do 9, 20 hodin
                                                             sudý týden: úterý a čtvrtek od 13, 15 do 16,00 hodin
 
    Třídní učitelé:
 
     Mgr. Kateřina Padalíková - 1.,2. a 5. ročník  ( I. třída )
     Mgr. Dalibor Koutný - 3. a 4. ročník ( II. třída )
 
     Další vyučující:
 
     Mgr. Pavel Karabina - bez třídnictví
 
 
     Vychovatelka ŠD:
 
     Yvona Pírková
 
     Učitelka MŠ:
 
     Jitka Škáchová
    
     Provozní zaměstnanci:
 
     Zdeňka Pumprlová
     Anna Rattayová