Zaměstnanci školy

   Školní rok 2019/2020
 
    ředitel školy: Mgr. Pavel Karabina
     stat. zástupkyně: Mgr. Kateřina Padalíková

 
     
    Třídní učitelé:
 

   Mgr. Kateřina Padalíková - 1.,2. a 3. ročník (I. třída)

   Mgr. Dalibor Koutný - 4. a 5. ročník (II. třída)

 
     Další vyučující:
 
     Mgr. Pavel Karabina - bez třídnictví
 
 
     Vychovatelka ŠD:
 
     Bc.Yvona Pírková
 
 
     Učitelka MŠ:
 
     Jitka Škáchová
 
    
     Provozní zaměstnanci:
 
     Zdeňka Pumprlová