Zaměstnanci školy

   Školní rok 2019/2020

 

   ředitel školy: Mgr. Pavel Karabina                        

   zástupkyně:  Mgr. Kateřina Padalíková   

                     

   třídní učitelé: Mgr. Kateřina Padalíková (1. - 3. ročník)

                           Mgr. Dalibor Koutný (4. - 5. ročník)

 

    vychovatelka ŠD: Bc. Yvona Pírková

    učitelka MŠ: Jitka Škáchová 

    školnice: Zdeňka Pumprlová