Zaměstnanci školy

   Školní rok 2020/2021

 

   ředitel školy: Mgr. Pavel Karabina                        

   zástupkyně: Mgr. Kateřina Padalíková   

                     

   třídní učitelé: Mgr. Kateřina Padalíková - 1. a 2. ročník

                           Mgr. Lenka Světlíková - 3. ročník

                           Mgr. Dalibor Koutný - 4. a 5. ročník

 

    vychovatelka ŠD: Bc. Yvona Pírková

 

    učitelka MŠ: Jitka Škáchová, Mgr. Klára Klimecká

 

    asistenti pedagoga: Mgr. Lenka Světlíková

                                       Pavla Nováková

                                       Zuzana Nelešovská

 

    školnice: Zdeňka Pumprlová