Výsledky zápisu do 1. ročníku 2020/2021

 
Výsledky zápisu na školní rok 2020/2021 v pdf zde.

Zápis do 1. ročníku ZŠ Domaželice

 

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ Domaželice PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Doporučení ředitele ZŠ a MŠ Domaželice pro rodiče, kteří chtějí zapsat své dítě do ZŠ Domaželice:

  1. Stáhněte si formulář zde: Žádost o přijetí k základnímu vzdělání
  2. Pokud jste majiteli datové schránky nebo elektronického podpisu, vyplňte formulář a zašlete jej prostřednictvím datové schránky do datové schránky ZŠ Domaželice (5bpmczr) respektive na email podatelna@zsamsdomazelice.cz
  3. Pokud nejste majiteli datové schránky nebo elektronického podpisu vyplňte formulář, vytiskněte jej, podepište a doneste do ZŠ Domaželice, kde žádost vložíte v obálce s nápisem ZÁPIS do poštovní schránky.
  4. ZŠ Domaželice bude žádosti shromažďovat v průběhu celého měsíce dubna, tj. od 1. do 30. 4. 2020. Každý uchazeč dostane přiděleno registrační číslo, pod kterým bude veden. Škola bude informovat o přiděleném registračním čísle účastníka jeho zákonného zástupce emailem do emailové schránky, která bude uvedena na žádosti o přijetí.
  5. Příjem žádostí bude ukončen 30. 4. 2020 v 10:00 hodin.
  6. Dne 30. 4. 2020 v 10:00 ředitel provede všechna náležitá správní řízení ve věci přijetí žáků k základnímu vzdělávání.
  7. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 30. 4. 2020 do 15:00 hod ve vývěsní vitríně školy a na webu www.zsamsdomazelice.webnode.cz/zapis zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude vyvěšen po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.
  8. V případě jakýchkoli nejasností se obraťte přímo na ředitele školy na telefonním čísle 605 271 936.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

  1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.
  2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Zdroj: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021?lang=1