Znovuotevření školy od 25. května

S potěšením Vám oznamujeme, že naše škola byla od pondělí 25. května 2020 znovu otevřena!

MANUÁL PRO RODIČE A ŽÁKY ZŠ DOMAŽELICE

(liší se od manuálu pro mateřskou školu)

Vstup do školy

 • Vstup do budovy bude umožněn od 7, 00 hodin.
 • Žáci i rodiče se budou řídit pokyny paní školnice Pumprlové.
 • Je nutno dodržovat dostatečné odstupy (vyznačíme značky před školou).
 • Do vestibulu školy bude vpuštěn pouze žák, nikoliv doprovázející osoba.Pozor! Paní školnice Pumprlová první den před vstupem do školy zkontroluje, zda má žák u sebe správně vyplněné čestné prohlášení. Bez tohoto prohlášení nebude možné vpustit žáka do školy! Více informací k čestnému prohlášení viz níže.
 • Každému žáku bude po příchodu před školou změřena teplota. V případě opakovaně naměřené zvýšené teploty nebo horečky nebude žáku umožněn vstup do budovy školy a bude předán zpět doprovázející osobě. Pokud žák se zvýšenou teplotou nebo horečkou přijde do školy sám, bude na dobu do příchodu doprovodu izolován.
 • Šatní skříňky nebudou v provozu, pouze první den je možno skříňku vyklidit (dejte dětem igelitovou tašku).
 • Žák přichází v roušce, provede povinnou dezinfekci rukou za dohledu školnice a odchází do prvního patra, kde se ho ujme pedagogický pracovník. 
 • Žáci 1. - 3. ročníku budou usazeni ve žluté třídě, žáci 4. a 5. ročníku v červené třídě.
 • V 1. patře bude připraven botník, do kterého si děti odloží boty a přezují se.

 

První školní den tj. 25. 5. musí dítě přinést čestné prohlášení, které najdete ve zde přiloženém souboru: příloha_čestné_prohlášení.pdf (275206)

Bez tohoto prohlášení se dítě nemůže výuky účastnit!

Také je nutné mít v aktovce alespoň 2 roušky v igelitovém pytlíku či plastovém boxu.

Rouška musí mít postranní gumičky pro snadnější manipulaci a každá bude zvlášť hygienicky zabalena.

 

Výuka

 • Výuka začíná v 7, 45 hodin.
 • 1. – 3. ročník bude končit vždy v 11, 30 hodin, 4. a 5. ročník ve 12 hodin.
 • Během výuky nebudou mít děti roušky (jen pokud půjdou na WC či do jídelny).
 • Bude zrušeno zvonění, přestávky určí vyučující.
 • Svačina proběhne klasicky v lavici za stálého dohledu pedagoga.
 • Rozvrh hodin bude upraven dle potřeb jednotlivých ročníků a bude oznámen nejpozději 22. května na Bakalářích. Zaměříme se na výuku hlavních předmětů, výchovy proběhnou spíše formou odpočinkových chvilek.
 • 1. a 2. ročník se bude učit zvlášť ve žluté třídě, 3. ročník v zelené třídě. Děti budou střídavě vyučovat Mgr. Kateřina Padalíková a Bc. Yvona Pírková.
 • Výuka 4. a 5. ročníku proběhne v červené třídě, vyučovat bude Mgr. Dalibor Koutný a Mgr. Pavel Karabina.
 • Během vyučování zařadíme i jiné aktivity (krátké cvičení u lavice, čtení v sedacím vaku, pobyt na školním dvoře atd.).

Školní výdejna

 • Žáci 1. – 3. ročníku půjdou v roušce na oběd v doprovodu pedagoga v 11, 30 hodin, žáci 4. a 5. ročníku ve 12 hodin.
 • Děti budou rozesazeny v dostatečných odstupech a bude provedena řádná hygiena před jídlem i po jídle. Roušku si odloží do igelitového pytlíku.
 • Nezapomeňte si obědy včas přihlásit!

 

Školní družina

 • ŠD bude zprovozněna pro děti 1. – 3. ročníku, starší děti odcházejí hned po obědě domů.
 • Program bude zaměřen co nejvíce na pobyt venku, posílejte děti do školy v pohodlném sportovním oblečení.
 • ŠD slouží v tomto období zejména pro žáky, jejichž oba dva rodiče pracují a nemají jinou možnost hlídání svých ratolestí.

Vyzvedávání dětí

 • Zazvoňte na zvonek ŠD, vyčkejte před budovou školy, dítě Vám pošleme k hlavním dveřím.

 

Během dne budou děti pravidelně vyzývány k mytí rukou a dezinfekci, na vše dohlédne

vyučující, který s nimi bude v rámci vyučování i o přestávkách.

Žádáme Vás o respektování všech těchto pravidel a děkujeme za spolupráci.

V případě dotazů se obraťte na svého třídního učitele prostřednictvím Bakalářů.